TRYGDEREFUSJON

 

Ved vår klinikk vil vi alltid passe på at du får trygderefusjon, om du har krav på det.

Norges voksne befolkning betaler i utgangspunktet selv fullt for
tannbehandling, men det finnes visse unntak, ved sykdommer og
tilstander som fører til nedsatt tannhelse.

Noen eksempler på dette

Kronisk tannkjøttbetennelse ( periodontitt),
munntørrhet, tannslitasje, kirurgiske inngrep, sjeldne medisinske
tilstander, organtransplantasjon, ulykke og yrkesskade,
infeksjonsforebyggende behandling, med mer.
Du kan få en oversikt helsenorge.no, trykk på knappen.

Vi har direkte oppgjør med Helfo. Dette gjør at pasientene hos oss
kun betaler egenandelen utover det man får refusjon på fra Helfo.